Để giải phóng không gian bãi của cảng Chittagong cũng như các container bị chiếm dụng lâu ngày, Hải quan Chittagong sẽ bắt đầu tiêu hủy hàng hóa một số thùng trong tuần này.

Cơ quan hải quan đã tiêu hủy 63 container hàng hóa trong hai ngày qua và sẽ tiêu hủy thêm 382 container hàng hóa kể từ Chủ nhật, ngày 11 tháng 9. Các container này được đưa về cảng trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2018 nhưng nhà nhập khẩu không giao hàng. Hiện tại, có 7.500 TEU container đấu giá tại bãi cảng mà các nhà nhập khẩu không kịp hoặc không xin gia hạn nhưng đang chiếm bãi trong thời gian dài. Theo dữ liệu của cảng, có 273 container chứa hàng nguy hiểm.

Các hàng hóa đang được tiêu hủy tại một nơi tự do gần với bãi rác thải của Tổng công ty thành phố Chittagong. Các quan chức cho biết quá trình này sẽ mất gần một tháng và sẽ giúp giải phóng không gian sân. Theo luật cảng, các nhà nhập khẩu cần nhận container trong vòng 30 ngày kể từ ngày cập cảng chung. Nếu không giao container hoặc xin gia hạn, cảng vụ có thể đưa thùng ra bãi đấu giá để yêu cầu công chức Hải quan bắt đầu xử lý để bán hàng thông qua hình thức đấu giá.

Khi được hỏi tại sao các container vẫn ở bãi đấu giá trong thời gian dài, một quan chức của Cảng vụ Chittagong cho biết cơ quan hải quan không có nơi để tiêu hủy hàng hóa. Cần phải có sự giúp đỡ của Tổng công ty thành phố Chittagong để tìm địa điểm mỗi khi có động thái phá dỡ hàng hóa.

Hơn nữa, một số nhà nhập khẩu nộp đơn kiện lên tòa án để hàng hóa của họ không bị bán đấu giá hoặc tiêu hủy, theo quan chức này.

AG SUPPLY TRADING SERVICE CO., LTD